W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopinuiowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rod

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
120.46.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-26