W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
120.51.2020

Podjęta przez:
120.51.2020

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-09