W sprawie:
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarkiej w Zarządzeniu Nr 120.27.2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego

Data uchwały:
2020-02-10

Numer uchwały:
120.31.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-10