W sprawie:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data uchwały:
2020-02-03

Numer uchwały:
120.27.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-03