W sprawie:
w sprawie powołania Komuisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Data uchwały:
2020-02-03

Numer uchwały:
120.25.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-03