W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XXV.154.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego