W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczycy

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XXV.148.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia