W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2020-01-13

Numer uchwały:
120.5.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-13