W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026

Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XXIV.141.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 roku