W sprawie:
uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XXIV.142.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami