W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łęczyca, w roku szkolnym 2019/2020

Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XXIV.146.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego