W sprawie:
w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu ofert na wsparcie reazliacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu promocji miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Data uchwały:
2019-10-02

Numer uchwały:
120.186.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-10-02