W sprawie:
nadania nazwy pasażowi

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.54.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego