W sprawie:
ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.60.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu