W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczyca na lata 2019-2027

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.62.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu