Funkcja w Radzie: Radny
Kadencja: 2018-2023
Wykształcenie: wyższe 
Informacje: 
email - katarzyna.jelenska@leczyca.info.pl
DYŻURY RADNEGO:

Data wyboru na radnego: 2019-05-12 Numer okregu wyborczego: 14
Data objęcia mandatu: 2019-05-16 Liczba uzyskanych głosów: 163
Data wygaśniecia mandatu: 2023-11-20