W sprawie:
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca służebnością gruntową

Data uchwały:
2019-01-31

Numer uchwały:
VI.38.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy