W sprawie:
powołania Skarbnika Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-01-31

Numer uchwały:
VI.39.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia