W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
III.14.2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.