W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
III.15.2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu