W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
LXXIII.497.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia