Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej działa w zakresie:

1.      edukacji, w tym: funkcjonowania przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych;

2.      kultury, w tym: bibliotek i innych placówek, upowszechniania kultury oraz utrzymania liczby bazy materialnej;

3.      funkcjonowania i rozwoju placówek pomocy społecznej, w tym; domu samopomocy i ośrodków oraz poprawy warunków socjalnych społeczeństwa miasta;

4.      ochrony zdrowia oraz współpracy z organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki;

5.      promocji Miasta i współpracy zagranicznej.

 

Nazwisko i imię
Lisiecki Marek - Przewodniczący
Szkop Agata - Zastępca Przewodniczącego
Baranowski Tomasz
Jeleńska Katarzyna
Koperska Magdalena
Razik Krzysztof
Tober Marcin
Wodzyńska Zofia