W sprawie:
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.490.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji 2014-2018