W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII.143.2012 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.491.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego