W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy, których przedmiotem są te same części działek oddane w najem lub dzierżawę na czas ozn

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.493.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia