OK.2111. 2.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

na stanowisko:

Opiekun w Żłobku Miejskim w Łęczycy

została wybrana:  Pani Joanna Cierpisz, zamieszkała Łęczyca,

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej kandydatka posiada doświadczenie pracy z dziećmi oraz umiejętność pracy w zespole. Wykazała się dobrą organizacją pracy niezbędną do realizacji zadań na stanowisku oraz wysoką kulturę osobistą. Posiada  ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

         

 

                                                                      

 

 

 

 

Łęczyca, 17.08.2018 r,

Sporządziła: M. Sadokierska