W sprawie:
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 642/3, położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej

Data uchwały:
2018-08-16

Numer uchwały:
120.134.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-08-16