OK.2111.1.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

na stanowisko:

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy

 

została wybrana:  Pani Jolanta Andrzejczak

zamieszkała: Borki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej przedstawiła najciekawszą koncepcję funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Łęczycy oraz wykazał się dobrą znajomością prawa o samorządzie gminnym, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, finansach publicznych, niezbędną do realizacji zadań na stanowisku. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

.           

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                    

                                                                             Renata Brygier

 

 

 

Łęczyca, 03.08.2018 r,

Sporządziła: M. Sadokierska