W sprawie:
sprawie zamiany nieruchomości położonych w Łęczycy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2018-08-07

Numer uchwały:
120.131.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-08-07