W sprawie:
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 538/1, położonej w Łęczycy przy ul.Marii Konopnickiej

Data uchwały:
2018-06-27

Numer uchwały:
120.107.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-06-27