Data posiedzenia:
2014-12-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja o bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Pana Krzysztofa Lipińskiego.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.


Uwagi: