W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
IV.18.2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.