W sprawie:
powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2015-01-28

Numer uchwały:
V.23.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy