W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2015-04-20

Numer uchwały:
IX.39.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 r.