W sprawie:
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiktorowi Napiórze

Data uchwały:
2015-04-20

Numer uchwały:
IX.40.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy