W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.49.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu