W sprawie:
określenia zasad poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.103.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.