W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2016-05-23

Numer uchwały:
XXIX.159.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu