W sprawie:
powołania Skarbnika Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2016-08-10

Numer uchwały:
XXXIII.193.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia