W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII.362.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia