Data posiedzenia:
2022-07-04

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
4. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: