W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 120.59.2022 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2022-04-28

Numer uchwały:
120.74.2022

Podjęta przez:
burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-28