W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
LIX.337.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia