W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łeczyca na rok 2022.

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
LIX.336.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogł w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego