W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XXXII.194.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia