W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej jako działka numer 1557.

Data uchwały:
2019-06-17

Numer uchwały:
120.119.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-06-17