Data posiedzenia:
2018-11-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Pawła Kuleszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Gospodarki i Mienia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Planowania i Budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Sportu i Rekreacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: