W sprawie:
sprawie wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 r.

Data uchwały:
2018-07-31

Numer uchwały:
LXVIII.453.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu