W sprawie:
ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.428.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego