Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
    Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (1)

AKTUALNOŚCI
    Ogłoszenia (28)
    Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (4)

Kontakt do urzędu
    Dane kontaktowe (1)

Jak załatwić sprawę w urzędzie
    Sam. stan. ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP (4)
    Urząd Stanu Cywilnego (16)
    Wydział Budżetu i Księgowości (10)
    Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska (19)
    Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (8)
    Wydział Inwestycji (1)
    Wydział Kadr i Organizacji Urzędu (2)
    Wydział Oświaty i Pmocy Społecznej (6)
    Wydział Spraw Obywatelskich (19)

Miasto Łęczyca
    Informacje (1)
    Statut Miasta Łęczyca (1)
    Dokumenty strategiczne Miasta (6)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Dom Kultury (1)
        Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy (1)
        Miejskie Przedszkole nr 1 w Łęczycy (1)
        Miejskie Przedszkole nr 2 w Łęczycy (1)
        Miejskie Przedszkole nr 4 w Łęczycy (1)
        Muzeum w Łęczycy (1)
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (2)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 w Łęczycy (1)
        Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy (1)
        Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy (1)
        Towarzystwo Budownictwa Społecznego (1)
        Zieleń Miejska w Łęczycy (1)
        Żłobek Miejski w Łęczycy (1)
        - Oświadczenia majątkowe - jednostki ogranizacyjne (0)
            za rok 2023 (2)
            za rok 2022 (0)
            za rok 2021 (20)
            za rok 2020 (25)
            za rok 2019 (26)
            za rok 2018 (22)
            za rok 2017 (21)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje itp. (7)
        Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (10)

Urząd Miejski
    Burmistrz Miasta (1)
        Kadencja 2014-2018 (4)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (23)
            2019 (243)
            2020 (197)
            2021 (195)
            2022 (229)
            2023 (60)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (181)
            2017 (196)
            2016 (0)
            2015 (0)
            2014 (0)
    Raport o stanie Miasta (4)
    Patronaty Burmistrza (1)
    Zastępca Burmistrza (1)
    Sekretarz Miasta (1)
    Skarbnik Miasta (1)
    Regulamin organizacyjny urzędu (2)
    Struktura organizacyjna (0)
        Biuro Rozwoju Miasta (1)
        Dział prawny (1)
        Inspektor ochrony danych osobowych (1)
        Koordynator ds. dostępności (2)
        Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych (1)
        Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (2)
            Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (11)
            Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii (7)
        Samodzielne stanowisko ds. Audytu i kontroli (1)
        Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ. (1)
        Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (1)
        Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej (1)
        Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania odpadami komunalnymi (1)
        Straż Miejska (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Wydział Budżetu i Księgowości (1)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (1)
        Wydział Inwestycji (1)
        Wydział Kadr i Organizacji Urzędu (1)
        Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska (1)
        Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej (1)
        Wydział Promocji, Kultury i Sportu (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (1)
    Oświadczenia majątkowe - osoby wydające decyzje administracyjne (5)
    Informacja publiczna (0)
        2020 (3)
        2021 (23)
        2022 (57)
        2023 (13)
    Petycje (1)
        2020 (1)

Rada Miejska
    Radni Miejscy (16)
    Sesje Rady Miejskiej (0)
        I sesja Rady Miejskiej - 21.11.2018 (7)
        II sesja Rady Miejskiej - 29.11.2018 (8)
        III sesja Rady Miejskiej - 05.12.2018 (9)
        IV sesja Rady Miejskiej - 20.12.2018 (11)
        V sesja Rady Miejskiej - 08.01.2018 (7)
        VI sesja Rady Miejskiej - 31.01.2019 (3)
        VII sesja Rady Miejskiej - 14.02.2019 (3)
        VIII sesja Rady Miejskiej - 28.02.2019 (8)
        IX sesja Rady Miejskiej - 28.03.2019 (15)
        X sesja Rady Miejskiej - 08.04.2019 (2)
        XI sesja Rady Miejskiej - 18.04.2019 (3)
        XII sesja Rady Miejskiej - 16.05.2019 (7)
        XIII sesja Rady Miejskiej - 30.05.2019 (1)
        XIV sesja Rady Miejskiej - 24.06.2019 (14)
        XV sesja Rady Miejskiej - 04.07.2019 (3)
        XVI sesja Rady Miejskiej - 12.08.2019 (3)
        XVII sesja Rady Miejskiej - 27.08.2019 (8)
        XVIII sesja Rady Miejskiej - 24.09.2019 (15)
        XIX sesja Rady Miejskiej - 10.10.2019 (3)
        XX sesja Rady Miejskiej - 24.10.2019 (13)
        XXI sesja Rady Miejskiej - 21.11.2019 (11)
        XXII sesja Rady Miejskiej - 28.11.2019 (4)
        XXIII sesja Rady Miejskiej - 05.12.2019 (5)
        XXIV sesja Rady Miejskiej - 20.12.2019 (8)
        XXV sesja Rady Miejskiej - 23.01.2020 (10)
        XXVI sesja Rady Miejskiej-13.02.2020 (6)
        XXVII sesja Rady Miejskiej - 25.02.2020 (4)
        XXVIII sesja Rady Miejskiej - 26.03.2020 (13)
        XXIX sesja Rady Miejskiej - 28.04.2020 (2)
        XXX sesja Rady Miejskiej - 28.05.2020 (7)
        XXXI sesja Rady Miejskiej - 10.06.2020 (2)
        XXXII sesja Rady Miejskiej - 30.06.2020 (11)
        XXXIII sesja Rady Miejskiej - 09.07.2020 (2)
        XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30.07.2020 (2)
        XXXV sesja Rady Miejskiej - 13.08.2020 (9)
        XXXVI sesja Rady Miejskiej - 27.08.2020 (6)
        XXXVII sesja Rady Miejskiej - 24.09.2020 (8)
        XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 19.10.2020 (2)
        XXXIX sesja Rady Miejskiej - 29.10.20202 (6)
        XL sesja Rady Miejskiej - 26.11.2020 (13)
        XLI sesja Rady Miejskiej - 21.12.2020 (8)
        XLII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2020 (2)
        XLIII sesja Rady Miejskiej 02.02.2021 (7)
        XLIV sesja Rady Miejskiej - 18.02.2021 (2)
        XLV sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021 (9)
        XLVI sesja Rady Miejskiej - 29.04.2021 (4)
        XLVII sesja Rady Miejskiej - 19.05.2021 (5)
        XLVIII sesja Rady Miejskiej - 10.06.2021 (12)
        XLIX Sesja Rady Miejskiej - 30.06.2021 (6)
        L sesja Rady Miejskiej - 08.07.2021 (6)
        LI sesja Rady Miejskiej - 26.08.2021 (6)
        LII sesja Rady Miejskiej - 30.09.2021 (8)
        LIII Sesja Rady Miejskiej -27.10.2021 (13)
        LIV sesja Rady Miejskiej - 2.11.2021 (3)
        LV sesja Rady Miejskiej- 15.11.2021 (3)
        LVI sesja Rady Miejskiej 25.11.2021 (14)
        LVII sesja Rady Miejskiej 9 .12. 2021 (3)
        LVIII Sesja Rady Miejskiej -22.12.2021 (7)
        LIX Sesja Rady Miejskiej - 13.01.2022 (4)
        LX sesja Rady Miejskiej - 03.02.2022 (9)
        LXI sesja Rady Miejskiej - 03.03.2022 (8)
        LXII sesja Rady Miejskiej - 09.03.2022 (3)
        LXIII - sesja Rady Miejskiej 12 kwietnia 2022 (22)
        LXIV sesja Rady Miejskiej - 18.05.2022 (6)
        LXV sesja Rady Miejskiej - 14.06.2022 (12)
        LXVI sesja Rady Miejskiej - 04.07.2022 (3)
        LXVII Sesja Rady Miejskiej 26 lipca 2022 (5)
        LXVIII sesja Rady MIejskiej - 09.08.2022 (4)
        LXIX Sesja Rady Miejskiej 13.09.2022 (11)
        LXX sesja Rady Miejskiej - 26.09.2022 (2)
        LXXI sesja Rady Miejskiej - 25.10.2022 (10)
        LXXII sesja Rady Miejskiej - 8.11.2022 (2)
        LXXIII sesja Rady Miejskiej - 24.11.2022 (19)
        LXXIV Sesja Rady Miejskiej 20-12-2022 (13)
        LXXV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy 29.12.2022 (4)
        LXXVI sesja Rady Miejskiej - 31.01.2023 (13)
        LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy (10)
        LXXVIII sesja Rady Miejskiej - 28.03.2023 (1)
    Komisje Rady Miejskiej (6)
    Kluby radnych (1)
    Petycje (9)
    Transmisja obrad (1)
    Kadencja 2014-2018 (0)
        Radni Miejscy (16)
        Uchwały Rady Miejskiej (0)
            Sesje planowane (0)
            Sesje zakończone (1)
                LXXIII sesja Rady Miejskiej - 15.11.2018 (12)
                LXXII sesja Rady Miejskiej - 10.10.2018 (18)
                LXXI sesja Rady Miejskiej - 19.09.2018 (3)
                LXX sesja Rady Miejskiej - 11.09.2018 (17)
                LXIX sesja Rady Miejskiej - 31.08.2018 (2)
                LXVIII sesja Rady Miejskiej - 31.07.2018 (13)
                LXVII sesja Rady Miejskiej - 06.07.2018 (2)
                LXVI sesja Rady Miejskiej - 26.06.2018 (18)
                LXV sesja Rady Miejskiej - 29.05.2018 (19)
                LXIV sesja Rady Miejskiej - 17.04.2018 (7)
                LXIII sesja Rady Miejskiej - 19.03.2018 (5)
                LXII sesja Rady Miejskiej - 08.03.2018 (9)
                LXI sesja Rady Miejskiej - 25.01.2018 (14)
                LX sesja Rady Miejskiej - 03.01.2018 (3)
                LIX sesja Rady Miejskiej - 28.12.2017 (9)
                LVIII sesja Rady Miejskiej - 29.11.2017 (11)
                LVII sesja Rady Miejskiej - 24.10.2017 (14)
                LVI sesja Rady Mejskiej - 26.09.2017 (16)
                LV sesja Rady Miejskiej - 28.08.2017 (17)
                LIV sesja Rady Miejskiej - 31.07.2017 (12)
                LIII sesja Rady Miejskiej - 30.06.2017 (6)
                LII sesja Rady Miejskiej - 02.06.2017 (3)
                LI sesja Rady Miejskiej - 30.05.2017 (10)
                L sesja Rady Miejskiej - 26.04.2017 (4)
                XLIX sesja Rady Miejskiej - 20.04.2017 (3)
                XLVIII sesja Rady Miejskiej - 06.04.2017 (10)
                XLVII sesja Rady Miejskiej - 20.03.2017 (10)
                XLVI sesja Rady Miejskiej - 09.03.2017 (3)
                XLV sesja Rady Miejskiej - 23.02.2017 (3)
                XLIV sesja Rady Miejskiej - 15.02.2017 (8)
                XLIII sesja Rady Miejskiej - 30.01.2017 (9)
                XLII sesja Rady Miejskiej - 29.12.2016 (6)
                XLI sesja Rady Miejskiej - 16.12.2016 (8)
                XL sesja Rady Miejskiej - 02.12.2016 (7)
                XXXiX sesja Rady Miejskiej - 22.11.2016 (1)
                XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 21.11.2016 (15)
                XXXVII sesja Rady Miejskiej - 18.10.2016 (11)
                XXXVI sesja Rady Miejskiej - 04.10.2016 (4)
                XXXV sesja Rady Miejskiej - 13.09.2016 (6)
                XXXIV sesja Rady Miejskiej - 02.09.2016 (3)
                XXXIII sesja Rady Miejskiej - 10.08.2016 (12)
                XXXIII sesja Rady Miejskiej - 10.08.2016 (12)
                XXXII sesja Rady Miejskiej - 08.07.2016 (5)
                XXXI sesja Rady Miejskiej - 27.06.2016 (0)
                XXX sesja Rady Miejskiej - 09.06.2016 (0)
                XXIX sesja Rady Miejskiej 23.05.2016 (20)
                XXVIII sesja Rady Miejskiej - 18.05.2016 (2)
                XXVII sesja Rady Miejskiej - 29.03.2016 (5)
                XXVI sesja Rady Miejskiej - 08.03.2016 (7)
                XXV sesja Rady Miejskiej - 04.03.2016 (2)
                XXIV sesja Rady Miejskiej - 09.02.2016 (10)
                XXIII sesja Rady Miejskiej - 28.01.2016 (2)
                XXII sesja Rady Miejskiej - 29.12.2015 (7)
                XXI sesja Rady Miejskiej - 18.12.2015 (2)
                XX sesja Rady Miejskiej - 10.12.2015 (2)
                XIX sesja Rady Miejskiej - 30.11.2015 (17)
                XVIII sesja Rady Miejskiej - 20.11.2015 (2)
                XVII sesja Rady Miejskiej - 29.10.2015 (13)
                XVI sesja Rady Miejskiej - 12.10.2015 (3)
                XV sesja Rady Miejskiej - 30.09.2015 (9)
                XIV sesja Rady Miejskiej - 09.09.2015 (11)
                XIII sesja Rady Miejskiej - 24.07.2015 (4)
                XII sesja Rady Miejskiej - 17.07.2015 (3)
                XI sesja Rady Miejskiej - 29.06.2015 (12)
                X sesja Rady Miejskiej - 29.05.2015 (6)
                IX sesja Rady Miejskeij - 20.04.2015 (9)
                VIII sesja Rady Miejskiej - 23.03.2015 (11)
                VI sesja Rady Miejskiej - 05.02.2015 (3)
                V sesja Rady Miejskiej - 28.01.2015 (5)
                IV sesja Rady Miejskiej - 29.12.2014 (7)
                III sesja Rady Miejskiej - 10.12.2014 (7)
                II sesja Rady Miejskiej - 04.12.2014 (2)
                I sesja Rady Miejskiej - 01.12.2014 (1)
        Komisje Rady Miejskiej (0)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej (1)
            Komisja Gospodarki i Mienia (1)
            Komisja Planowania i Budżetu (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Sportu i Rekreacji (1)
        Kluby radnych (0)

Budżet - informacje
    2023 (7)
    2022 (37)
    Archiwum (1)
        2021 (42)
        2020 (41)
        2019 (42)
        2018 (48)
        2017 (45)

Zamówienia publiczne
    Platforma zakupowa (1)
    Plan zamówień publicznych (16)
    Otwarte (10)
    Informacje o wynikach 2017 rok (1)
        2017 (17)

Ochrona środowiska
    Decyzje na usunięcie drzew oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
    Gospodarka Odpadami Komunalnymi (8)
    Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (7)
    Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)
    Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia (5)
    Wnioski o usunięcie drzew oraz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
    Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Łęczyca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)

Oświata, kultura
    Dotacje (8)
    Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki (0)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Rejestr żłobków i klubów dzieciecych (3)

Zagospodarowanie przestrzenne
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    System informacji przestrzennej (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy (3)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
    Taryfy (1)

PRACA
    Ogłoszenia o naborze (0)
        Aktualne (57)
        Zakończone (3)

Akcje wyborcze, spisy
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)
    Archiwum (0)
        Wybory ponowne do Rady Miejskiej w okregu wyborczym nr 7 i 14 (21)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (17)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (19)
        Rekrutacja urzędników wyborczych (3)
        Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łęczycy (20)
        Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. (17)
        Wybory ławników 2019 (2)
        Wybory Samorzadowe 2018 (56)
        Wybory do izb rolniczych 2019 (3)
        Powszechny Spis Rolny 2020 (9)
        Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. (29)

Zgromadzenia
    Informacje (1)

Informacje
    Redakcja (1)

RODO
    Klauzula informacyjna (5)

2020

Dostępność / ETR
    Deklaracja dostępności (1)
    Tekst łatwy do czytania - ETR (Easy to read) (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij